Inspectie

Meten is weten. Zorg ervoor dat uw brandblussystemen aan de wet voldoen, feilloos werken en brandschoon zijn.

Speel op safe

U bent een verstandige ondernemer of manager. Dan wilt u zeker zijn dat de brandveiligheid in uw organisatie is gewaarborgd en al uw blussystemen aan de wet voldoen en niet haperen of weigeren. Uiteindelijk draagt ú de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uw mensen. Bovendien weten verzekeringsmaatschappijen u te vinden.

Laat de inspectie van uw blussystemen daarom uitvoeren door een onafhankelijk expert. Ook als het om moeilijk bereikbare plekken gaat.

Speel op safe

Inspectie conform de PGS- en NFPA-normen

De overheid, Veiligheidsregio afdeling Industriële Veiligheid en de DCMR milieudienst handhaven strikt op naleving van protocollen, wetten en eisen. DFPA inspecteert de aanleg, inrichting en werking van uw brandblussystemen conform de huidige wet en regelgeving, de PGS-normen en de NFPA-normen. Zo weet u zeker dat u voldoet aan de allerhoogste standaarden en eisen en u bent ingedekt door de verzekering.

Drone-inspectie

Bepaalde oppervlakten, zoals daken en gevels of complete bedrijventerreinen of bedrijfsterreinen, zijn met een persoonlijke inspectie niet of lastig te bereiken. Een drone-inspectie biedt uitkomst.

Testen

Bij inspectie hoort ook het testen van equipment in de juiste context. Tijdens onze inspectie-werkzaamheden hanteren we dan ook per type blusvoorziening een checklist, die we per klant en per situatie aanpassen. We inspecteren en testen onder andere de uiterlijke staat, werkbaarheid, waterdruk, monitoring en het inblokken van systemen.

Flowmetingen

In de milieu- of omgevingsvergunning staat vaak vermeld hoeveel water uw brandkranen moeten kunnen leveren. Met een flowmeting tonen wij aan hoeveel water uw blussysteem daadwerkelijk levert. Tijdens deze meting wordt de flow en de druk gemeten. De waarden worden opgeslagen in een datalogger. Ook verwerken wij deze gegevens in een rapportage. Meer over flowmetingen.

DFPA Flowmeting

Spoelen

Om te voorkomen dat er vuil in de pompen van een brandweervoertuig komt, spoelen wij ondergrondse bluswaternet door. Dit gebeurt met een minimale snelheid van 3,1 meter per seconde, conform de NFPA 25. Als deze snelheid niet haalbaar is, wordt er met de maximale capaciteit van uw pompen gespoeld. Voor het spoelen gebruiken wij een spuizak met daarin een filterzak. Na het spoelen beoordelen wij de inhoud van de filterzak op het soort en de hoeveelheid vuil. De resultaten nemen we op in een rapportage.

DFPA Spoelen

Wat anderen over ons zeggen

De afgelopen jaren hielpen wij al veel partijen uit de brand met hun bluswaternet en blussystemen.

Profile picture icon

S. Platteschorre

Maasvlakte Olie Terminal

Expertise en flexibiliteit van Erich van de der Kooij maakt hem een uitstekende partij voor het inspecteren en adviseren van bluswatersystemen. Erich heeft de afgelopen 10 jaar voor ons een belangrijke rol gespeeld in de inspecties van ons bluswatersysteem.